Discovery

De eerste fase is Discovery, het ontdekken. Wanneer zijn wij op ons best? Wanneer was het thema al aanwezig? En hoe was dat dan? Bijvoorbeeld wanneer werkten wij al klantgericht? Of als een hecht team? Of efficiënt? Wat maakte ons toen succesvol?

Interne interviewers
Een brede groep werknemers en stakeholders wordt daarover geïnterviewd. Niet door externe consultants, maar door interne interviewers. Zo wordt de verandering meteen door de hele organisatie gedragen. Het brengt ook een heel gerichte dialoog tot stand tussen belangrijke partners.

 
 
Appreciative Inquiry staat voor "waarderend onderzoek". Deze aanpak wint in hoog tempo terrein als sleutel voor succesvol verandermanagement.