Principes

Waarderend onderzoek steunt op een aantal principes (overtuigingen):

Constructionisme
Onze toekomstbeelden zijn sociaal gecreƫerd. Wat wij zeggen en hoe wij spreken, vormt ons beeld van de wereld en onze toekomst. En dat beeld bepaalt vervolgens wat wij doen, of niet doen.

Gelijktijdigheid
Verandering begint op het moment dat je een vraag stelt. Een goed gesprek opent mogelijkheden en laat nieuwe kansen zien. Alles wat je doet heeft effect.

Open boek
Organisaties zijn menselijke sociale systemen, die zich organiseren via dialoog en conversaties. De toekomst wordt vandaag geschreven door de keuzes die wij nu maken.

Anticipatie
"Eerst zien en dan geloven" zegt het spreekwoord. Maar in werkelijkheid zien wij enkel datgene wat wij willen zien, wij filteren onze perceptie. Of waarom is het placebo effect anders zo algemeen aanwezig?

Positieve principe
Hoe positiever de vraag, hoe groter en blijvender de verandering. Focus niet op het probleem, maar op oplossingen die al eens plaatsgevonden hebben.
Principe van het geheel
Het hele systeem kan een stem krijgen in de toekomst. Samen weten wij meer dan alleen. Iedereen die een rol heeft in de verandering, heeft ook een functie bij het uittekenen ervan.
 
Appreciative Inquiry staat voor "waarderend onderzoek". Deze aanpak wint in hoog tempo terrein als sleutel voor succesvol verandermanagement.