Dit zijn wij

Wij, Katia van Belle, Ann de Winter en Ria Jacobs, zijn drie studiegenoten. Tijdens een praktijkcase van de CIGO-opleiding vonden wij elkaar. Wij waarderen elkaar om onze diverse achtergronden en ook de karakters verschillen. Dat maakt ons complementair en daarin schuilt meteen onze kracht. Wij delen een gemeenschappelijke visie op organisatieverandering, op het belang van de dialoog en het geloof in de kracht van Appreciative Inquiry.

Aiwerkt is ons statement
Onze overtuiging, het plezier, de inzichten die zijn ontstaan en de wil om gezamenlijk Ai uit te dragen, heeft ons doen besluiten om 'Aiwerkt' op te richten.
5 Goede redenen om ons in te schakelen

Wij stellen ons graag persoonlijk voor:

Katia Van Belle

 
Al jaren ben ik geïntrigeerd door de waarderende kijk op 'problemen'. Die aanpak sluit ook nauw aan bij mijn eigen kijk op het leven: staar je niet blind op je problemen, maar zoek naar de mogelijkheden die je nog hebt. Dat helpt om de schouders er weer onder te zetten en betere oplossingen te vinden. En ik merk dat het ook bij anderen veel energie losmaakt.

Binnen CFAN (een wereldwijd netwerk van Change Facilitators) ontdekte ik de Large Group Intervention technieken: Open Space Technology, World Café, Appreciative Inquiry. Ondertussen heb ik ze bij verschillende organisaties toegepast. En ik leer nog elke keer bij: over de voorwaarden voor duurzame resultaten, het belang van juiste vraagformulering, de kracht of onmacht van een grote groep om moeilijke thema’s aan te pakken. Dit vind ik uitermate boeiend en inspirerend.

Mijn passie is om nieuwe dynamiek in een organisatie op gang te brengen, een groep mensen in beweging te zetten, energie los te maken. Binnen Propellor leef ik me uit in opleidingen rond project- en changemanagement. Binnen Aiwerkt leg ik mijn creativiteit in het begeleiden van cocreatie in organisaties: een waarderende, onderzoekende aanpak van verandering.

Ann De Winter


 Ruim 15 jaar ben ik bezig met het begeleiden van teams binnen de non-profitsector. De focus van mijn werk is steeds de mens en zijn omgeving. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat een organisatie pas is wat ze is door relaties, interacties en engagementen van de mensen die er werken. Daarom is het van belang om mens en organisatie als één geheel te zien.

Geboeid door teams en groepen heb ik mij verder bekwaamd door opleidingen te volgen zoals 'procesgericht begeleiden van groepen' bij Impuls. Dat gaf mij meer inzicht en vaardigheden in processen binnen teams en hoe hier op in te spelen. Daarna deed ik CIGO (Consultancy in groepen en organisaties), waar ik me verder specialiseerde in het begeleiden van organisatieverandering. Mijn insteek is de procesinsteek. Naast de doelen die je wilt bereiken, is het net zo belangrijk om te bekijken hoe je dat kunt doen. Kortom: wat zijn de positieve krachten van 'mens én organisatie'.

Ria Jacobs


In mijn rol als begeleider van veranderingsvraagstukken ben ik voorstander van de inbreng van iedereen in de organisatie. Daarmee versterk je enerzijds de groepsdynamiek en anderzijds zet je ieders expertise in; het management stelt kaders en medewerkers nemen verantwoordelijkheid. Opleidingen zoals CIGO (Consultancy in Groepen en Organisaties) helpen mij om nieuwe inzichten te verwerven in mijn zoektocht naar "hoe het ook anders kan". 
Appreciative Inquiry heeft mij diep geraakt in zijn effect op de inbreng van alle medewerkers en het managementteam. De trots en passie waarmee wij aan het werk zijn, geeft betekenis.

Bij ING heb ik ruim 20 jaar HRM ervaring opgedaan als consultant en leidinggevende. In 2009 ben ik mijn eigen HRM adviesbureau gestart: Vista HRM

 
Appreciative Inquiry staat voor "waarderend onderzoek". Deze aanpak wint in hoog tempo terrein als sleutel voor succesvol verandermanagement.